แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อยางเรเดียล ขนาด 7.50 - 16 จำนวน 2 เส้น 16/01/2563 11,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1/2563 (ต.ค.2562 - ธ.ค.2562) 16/01/2563 32,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อยางเรเดียลขนาด 7.50 - 16 จำนวน 2 เส้น 16/01/2563 11,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V๖๕ AH 16/01/2563 3,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน ๔ รายการ 16/01/2563 3,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน ๒ รายการ 16/01/2563 2,162.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/01/2563 30,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 3 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/01/2563 4,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/01/2563 420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 9 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/01/2563 4,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างซ่อมมือจับประตูห้องประชุม จำนวน 1 งาน 15/01/2563 460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 ลบ.ม. (งานบูรณะทรัพย์สิน) 15/01/2563 420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๙ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 15/01/2563 3,378.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๕ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 15/01/2563 20,708.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 117 รายการ