f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ระหว่าง กม.๒๑๗+๑๑๙ - กม.๒๑๗+๑๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 830,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕๘+๑๕๕ - กม.๑๕๙+๐๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ระหว่าง กม.๑๓๕+๒๔๔ - กม.๑๓๕+๓๑๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐ - กม.๓๗+๗๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๒๔+๖๐๐ - กม.๒๔+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 4,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน ๙๐๐ ถุง 22/03/2566 144,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h มอก.๓๗๑-๒๕๓๐ จำนวน ๖๐ ถัง 22/03/2566 378,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในหน่วยงานปรับซ่อม (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/03/2566 400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน กค ๑๖๖๖ อำนาจเจริญ จำนวน ๑ งาน 20/03/2566 19,145.11 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน ๓ ฒฏ ๕๖๘๗ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน 20/03/2566 27,653.84 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน ๓ ฒต ๘๘๗ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน 20/03/2566 29,657.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน ๗๓๒๗ เพชรบุรี จำนวน ๑ งาน 20/03/2566 11,590.69 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๒๒๓ สุรินทร์ จำนวน ๑ งาน 20/03/2566 54,895.11 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน บย ๓๔๘๙ ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน 20/03/2566 30,252.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาบริการซ่อมปะยางรถหมายเลข ๔๖-๖๖๑๒-๐๗-๖ และ ๗๗-๖๑๗๑-๑๔-๐ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/03/2566 950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,149 รายการ