แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 04/09/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการบูรฯะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ CS ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๖+๒๒๕ - กม.๑๗๖+๖๑๐ ปริมาณงาน ๐.๓๘๕ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/09/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๙+๖๐๐ - กม.๒๑๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๐.๔๐๐ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/09/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๖+๒๒๕ - กม.๑๗๖+๖๑๐ ปริมาณงาน ๐.๓๘๕ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 10/07/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน 2 ระหว่าง กม.211+530 - กม.212+100 ปริมาณงาน 0.570 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/07/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 CS 0302 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน 2 ระหว่าง กม.211+700 - กม.212+100 ปริมาณงาน 0.400 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/07/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 CS 0302 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน 1 ระหว่าง กม.203+000 - กม.203+480 ปริมาณงาน 0.480 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/07/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 CS 0301 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.175+100 - กม.175+540 ปริมาณงาน 0.440 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/07/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 214 CS 0303 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.207+215 - กม.207+765 ปริมาณงาน 0.550 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 03/07/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2081 CS 0100 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.10+000 - กม.11+400 ปริมาณงาน 1.400 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 03/07/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 CS 0302 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน 2 ระหว่าง กม.211+700 - กม.212+100 ปริมาณงาน 0.400 กม. ยกเลิกแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 24 รายการ