f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/11/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ระหว่าง กม.๒๒๒+๘๑๒ - กม.๒๒๓+๑๖๙ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 12/11/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานี สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/11/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ตาฮะ - จอมพระ ระหว่าง กม.146+108 - กม.146+150 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/10/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ครุภัณฑ์สำรวจ ค่าอากาศยานไร้คนขับ สำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/08/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างขยายเขตเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในแขวงทางหลวงสุรินทร์ ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณ ๑ งาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 06/07/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการส่่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุรินทร์ หลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post (RGP) ปริมาณงาน 1,599 ต้น)) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/03/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0302 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.208+670 - กม.209+600 และกม.210+000 - กม.210+250 ปริมาณงาน 25,410 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/03/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2262 ตอนควบคุม 0100 ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ระหว่าง กม.1+265 - กม.3+290 ปริมาณงาน 18,212 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 24/03/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0301 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.180+500 - กม.182+550 ปริมาณงาน 42,392 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/03/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0401 ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน 1 ระหว่าง กม.177+675 - กม.179+655 (RT.) ปริมาณงาน 24,775 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 124 รายการ