f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาผลิตป้ายคัทเอ้าท์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด ๓ x ๖ เมตร จำนวน ๘ แผ่น 23/07/2564 615/-/64/69 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีน้ำอะคริลิคชนิดกึ่งเงา) รวม ๒ รายการ 22/07/2564 615/60/64/171 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นอลูมิเนียมหนา ๒ มม.) จำนวน ๑,๐๖๕ ชุด 22/07/2564 615/60/64/170 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจัดซื้อทราย จำนวน ๒๑ ลบ.ม. 21/07/2564 615/60/64/169 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕ จำนวน ๕๒ ถุง 21/07/2564 615/60/64/168 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ (สถานีตรวจสอบน้ำหนักสุรินทร์) จำนวน ๓๓๕ ลิตร 20/07/2564 615/35/64/167 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 20/07/2564 615/35/64/165 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร 20/07/2564 615/35/64/166 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๒ รายการ 20/07/2564 615/40/64/164 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจ้างซ่อมระบบเบรค พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน 16/07/2564 615/-/37/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางเรเดียล ๒๑๕/๗๐R ๑๕) จำนวน ๔ เส้น 16/07/2564 615/30/110/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานเงินทุนหมุนเวียน) รวม ๒ รายการ 15/07/2564 615/50/9/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) รวม ๗ รายการ 15/07/2564 615/40/8/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/07/2564 615/30/109/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/07/2564 615/30/108/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 998 รายการ