แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างหุ้มเบาะ รถหมายเลข ๔๖ - ๖๔๐๔ - ๐๕ - ๐ 13/11/2562 13/11/2562 615/-/2/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ หมายเลข ๔๔ - ๘๗๓๖ - ๐๘ - ๐ 13/11/2562 13/11/2562 615/-/1/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 4.00 เมตร และเกาะกลางถนน กว้าง 4.10 - 9.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสังขะ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 685,710 ตารางเมตร 12/11/2562 12/11/2562 615/-/63/11 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 2.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 260,000 ตารางเมตร 11/11/2562 11/11/2562 615/-/63/10 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 3.00 เมตร และเกาะกลางถนน กว้าง 8.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงปราสาท แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 210,000 ตารางเมตร 11/11/2562 11/11/2562 615/-/63/9 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจ้างเหมาทำการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์หมายเลข 7430-005-00992-61 จำนวน 1 งาน รวม 6 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 615/-/63/8 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 1 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 615/70/63/14 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CRS-2 มอก.371-2530 จำนวน 50 ถัง 01/11/2562 01/11/2562 615/60/63/13 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 21/10/2562 21/10/2562 615/60/63/9 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 แผ่นสะท้อนแสงสีขาว ขนาด ๓๖ นิ้ว ชนิด Engineer Grade 21/10/2562 21/10/2562 615/60/63/12 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจัดซื้อทรายหยาบ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 21/10/2562 21/10/2562 615/60/63/11 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 21/10/2562 21/10/2562 615/45/63/9 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 21/10/2562 21/10/2562 615/60/63/10 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ 50 กก. มอก.15 เล่ม 1 - 2555 จำนวน 200 ถุง 18/10/2562 18/10/2562 615/60/63/8 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจัดซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น ชนิดยาง Cms-2h มอก.371-2530 จำนวน 90 ถัง 18/10/2562 18/10/2562 615/60/63/7 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ