แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อยางเรเดียล ขนาด 7.50 - 16 จำนวน 2 เส้น 16/01/2563 16/01/2563 615/30/19/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจัดซื้อยางเรเดียลขนาด 7.50 - 16 จำนวน 2 เส้น 16/01/2563 16/01/2563 615/30/19/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V๖๕ AH 16/01/2563 16/01/2563 615/30/21/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน ๔ รายการ 16/01/2563 16/01/2563 615/30/20/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน ๒ รายการ 16/01/2563 16/01/2563 615/30/18/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/01/2563 16/01/2563 615/45/63/62 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 3 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/01/2563 16/01/2563 615/60/63/61 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/01/2563 16/01/2563 615/60/63/60 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 9 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/01/2563 16/01/2563 615/60/63/59 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจ้างซ่อมมือจับประตูห้องประชุม จำนวน 1 งาน 15/01/2563 15/01/2563 615/-/63/17 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 ลบ.ม. (งานบูรณะทรัพย์สิน) 15/01/2563 15/01/2563 615/60/63/58 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๙ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 15/01/2563 15/01/2563 615/60/63/57 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 15/01/2563 615/60/63/54 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๕ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 15/01/2563 15/01/2563 615/60/63/55 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๗ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 15/01/2563 15/01/2563 615/45/63/56 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 103 รายการ