f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางเรเดียล ขนาด ๒๑๕ /๗๐ R ๑๕) จำนวน ๔ เส้น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 10/04/2567 615/30/61/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๖ ถัง 05/04/2567 615/35/67/98 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 วัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง (อะไหล่เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๔ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/04/2567 615/30/60/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 03/04/2567 615/35/67/97 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมท่อส่งน้ำและวาล์วดูดน้ำ เครื่องจักรหมายเลข ๒๕-๖๗๗๓-๐๔-๗ จำนวน ๑ งาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/04/2567 615/-/36/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 29/03/2567 615/35/67/96 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร 29/03/2567 615/35/67/95 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 จ้างเหมาซ่อมระบบส่งกำลัง ปั๊ม PTO เครื่องจักรหมายเลข ๗๔-๖๑๙๘-๑๖-๕ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2567 615/-/35/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 22/03/2567 615/35/67/97 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข ๔๔-๐๓๙๕-๑๘-๖ จำนวน ๑ รายการ 22/03/2567 615/-/33/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 จ้างเหมาซ่อมระบบคลัช เครื่องจักรหมายเลข ๔๖-๖๗๑๒-๐๘-๔ จำนวน ๑ รายการ 22/03/2567 615/-/32/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒V๘๕AMP) จำนวน ๑ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/03/2567 615/30/57/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำ เครื่องจักรหมายเลข ๗๔-๖๐๗๔-๐๕-๐ จำนวน ๑ งาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/03/2567 615/-/31/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 ซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง (อะไหล่) จำนวน ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/03/2567 615/30/56/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 14/03/2567 615/35/67/92 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,311 รายการ