แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 22 รายการ 17/12/2562 17/12/2562 คค 06055/พ.2/2/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) เครื่่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง จำนวน 33 รายการ 30/10/2562 30/10/2562 คค 06055/พ.2/1/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๖+๒๒๕ - กม.๑๗๖+๖๑๐ ปริมาณงาน ๐.๓๘๕ กม. 04/09/2562 04/09/2562 สัญญาเลขที่ สร.49/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๙+๖๐๐ - กม.๒๑๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๐.๔๐๐ กม. 04/09/2562 04/09/2562 สัญญาเลขที่ สร.50/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๑+๕๓๐ - กม.๒๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๐.๕๗๐ กม. 19/07/2562 19/07/2562 สร.48/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ CS ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๒๐๗+๒๑๕ - กม.๒๐๗+๗๖๕ ปริมาณงาน ๐.๕๕๐ กม. 18/07/2562 18/07/2562 สร.44/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ CS ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๑๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑.๔๐๐ กม. 18/07/2562 18/07/2562 สร.45/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ CS ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๕+๑๐๐ - กม.๑๗๕+๕๔๐ ปริมาณงาน ๐.๔๔๐ กม. 18/07/2562 18/07/2562 สร.46/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ CS ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วย ทับทัน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๓+๐๐๐ - กม.๒๐๓+๔๘๐ ปริมาณงาน ๐.๔๘๐ กม. 18/07/2562 18/07/2562 สร.47/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ปุ่มสะท้อนแสงชนิดสองทาง (สีเหลือง) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 3,570 อัน 19/03/2562 19/03/2562 คค06055/พ.1/E33/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุรินทร์ 15/02/2562 15/02/2562 คค 06055/พ.1/E32/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2077 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน สังขะ - บัวเชด ระหว่าง กม.65+025 - กม.65+735 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2562 21/01/2562 คค ๐๖๐๕๕/พ.๑/E๓๑/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.83+035 - กม.83+680 ปริมาณงาน 0.645 กม. 12/12/2561 12/12/2561 คค06055/พ.1/E30/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2079 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.34+225 - กม.36+175 ปริมาณงาน 1.950 กม. 12/12/2561 11/12/2561 คค06055/พ.1/E29/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุมที่ 0301 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.175+520 - กม.176+225 ปริมาณงาน 0.705 กม. 14/12/2561 11/12/2561 คค06055/พ.1/E28/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ