f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 รายการ 22/11/2564 คค 06055/พ.2/5/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) รถหมายเลข 44-8736-08-0 จำนวน 1 รายการ 22/11/2564 คค 06055/พ.2/4/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) รถหมายเลข 44-8737-08-0 16/11/2564 คค 06055/พ.2/3/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) เครื่องจักรหมายเลข 46-6413-05-0 จำนวน 1 รายการ 09/11/2564 คค 06055/พ.2/2/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) เครื่องตัดหญ้า 52 รายการ 05/11/2564 คค 06055/พ.2/1/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) เครื่องตัดหญ้า จำนวน 52 รายการ 05/11/2564 คค 06055/พ.2/1/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 52 เครื่อง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/08/2564 คค 06055/พ.2/1/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๘๐+๕๐๐ - กม.๑๘๒+๕๕๐ ปริมาณงาน ๔๒,๓๙๒ ตร.ม. 09/04/2564 คค 06055/พ.1/E49/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ระหว่าง กม.๑+๒๖๕ - กม.๓+๒๙๐ ปริมาณงาน ๑๘,๒๑๒ ตร.ม. 09/04/2564 คค 06055/พ.1/E48/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๗๐ - กม.๒๐๙+๖๐๐ และ กม.๒๑๐+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๔๑๐ ตร.ม. 09/04/2564 คค 06055/พ.1/E47/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๗+๖๗๕ - กม.๑๗๙+๖๕๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๗๗๕ ตร.ม. 09/04/2564 คค 06055/พ.1/E45/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๘๗+๕๗๐ - กม.๑๘๙+๘๓๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๙๑๕ ตร.ม. 09/04/2564 คค 06055/พ.1/E46/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.๒๐+๐๐๗ - กม.๒๑+๒๗๕ ปริมาณงาน ๑๑,๗๔๒.๘๓ ตร.ม. 22/03/2564 คค 06055/พ.1/E44/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๒๑๑+๒๒๐ - กม.๒๑๑+๗๗๕ ปริมาณงาน ๑๒,๒๘๐ ตร.ม. 22/03/2564 คค 06055/พ.1/E42/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ท่าด่าน - สำโรงทาบ ระหว่าง กม.๓๘+๕๓๕ - กม.๓๙+๓๕๐ และ กม.๔๑+๕๗๕ - กม.๔๒+๐๓๘ ปริมาณงาน ๑๑,๖๐๕ ตร.ม. 22/03/2564 คค 06055/พ.1/E43/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 115 รายการ