แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h จำนวน 90 ถัง 06/01/2563 06/01/2563 615/60/63/50 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 06/01/2563 06/01/2563 615/35/63/49 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 31 รายการ 06/01/2563 06/01/2563 615/60/63/51 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจัดซื้อไฟฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับงานซ่อมบำรุงทาง 25/12/2562 25/12/2562 615/60/63/47 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 17/12/2562 17/12/2562 615/35/63/38 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) จำนวน 1,500 ถุง 17/12/2562 17/12/2562 615/60/63/37 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีจราจร) รวม ๓ รายการ 13/12/2562 13/12/2562 615/60/63/36 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/12/2562 12/12/2562 615/60/63/35 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h จำนวน 90 ถัง 12/12/2562 12/12/2562 615/60/63/34 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 27 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 615/60/63/30 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่าตูม แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑๕๘,๒๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 04/12/2562 615/-/63/13 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงศีขรภูมิ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๒๕๘,๐๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 04/12/2562 615/-/63/12 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีจราจร) จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 26/11/2562 615/60/63/26 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 26/11/2562 615/60/63/25 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจัดซื้อหินขนาดต่างๆ เข้า Stock แขวงทางหลวงสุรินทร์ โดยกองสต๊อกไพล์ที่หมวดทางหลวงในสังกัด 25/11/2562 25/11/2562 615/60/63/23 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 40 รายการ