f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น รวม ๔ รายการ 26/11/2564 615/60/65/36 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 จ้างงานระบบประปาภายในสถานี สถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ งาน 22/11/2564 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 จ้างงานก่อสร้างรั้วกำแพงด้านหน้าสถานี สถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ งาน 22/11/2564 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 จ้างงานหินคลุกไหล่ทาง สถานีตำรวจทางหลวงที่ ๓ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ งาน 22/11/2564 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 23/11/2564 615/35/65/30 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๓๓ รายการ 10/11/2564 615/60/65/22 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๘ รายการ 10/11/2564 361760 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๘ รายการ 10/11/2564 615/45/65/21 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๕ รายการ 09/11/2564 615/60/65/20 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 08/11/2564 615/60/65/19 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว) จำนวน 28 หลา 08/11/2564 615/60/65/17 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) ตามมาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน ๓,๐๐๐ ถุง 04/11/2564 615/60/65/14 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข ๒๑-๖๕๖๗-๑๕-๒ (ไส้กรอง) จำนวน ๑ รายการ 03/11/2564 615/30/6/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒ รายการ 02/11/2564 615/60/65/12 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 27/10/2564 615/35/65/7 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 317 รายการ