f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ที่ กม.๑๑+๖๑๐ บริเวณบ้านจันรม หมู่ที่ ๔ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 22/07/2564 615/-/64/58 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 20/07/2564 615/35/64/165 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุรินทร์ หลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post (RGP) ปริมาณงาน ๑,๕๙๙ ต้น)) 16/07/2564 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 07/07/2564 615/35/64/161 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๓ รายการ 05/07/2564 615/45/64/159 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 28/06/2564 615/35/64/156 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS - ๒h มอก.๓๗๑-๒๕๓๐ 24/06/2564 615/60/64/154 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 07/06/2564 615/35/64/151 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 17/05/2564 615/35/64/146 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๓ รายการ 14/05/2564 615/45/64/145 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๕ รายการ 11/05/2564 615/45/64/144 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม ๓ รายการ 11/05/2564 615/60/64/143 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๐ รายการ 03/05/2564 615/60/64/140 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน 1,200 ถุง 22/04/2564 615/60/64/131 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 22/04/2564 615/60/64/130 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 289 รายการ