แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล.) (งานภัยพิบัติ) จำนวน 64 ท่อน 20/10/2563 615/60/64/4 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU) จำนวน 6 เครื่อง 29/09/2563 615/40/63/316 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 7,000 ลิตร 24/09/2563 615/35/63/303 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจัดซื้อแบตเตอรี่ 09/09/2563 615/30/87/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจัดซื้อไส้กรอง 10/09/2563 615/30/88/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อแบตเตอรี่ 09/09/2563 615/30/87/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒ จำนวน 174 ตัน 24/08/2563 615/60/63/288 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ที่ กม.๑๗๗+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/08/2563 สัญญาเลขที่ สร.44/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล รวม 9,000 ลิตร 22/07/2563 615/35/63/251 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.408/2532 จำนวน 76 ตัน 21/07/2563 615/60/63/250 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๐ รายการ 21/07/2563 615/60/63/249 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 6 รายการ 21/07/2563 615/60/63/248 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทางสองข้างทาง กว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๒๔๐,๐๓๔ ตร.ม. 20/07/2563 615/-/63/45 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 38 รายการ 20/07/2563 615/60/63/246 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 3 รายการ 20/07/2563 615/70/63/245 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 160 รายการ