แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาศ 4 (ก.ค.-ก.ย.63) 21/10/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรายไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 2563 - มิ.ย. 2563) 30/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 (63) แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรายไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2563 - มี.ค.2563) 09/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 (63) แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1/2563 (ต.ค.2562 - ธ.ค.2562) 16/01/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ