f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ทางหลวงปลอยภัย ขับขี่สบายตา 4 พฤศจิกายน 64
ลงวันที่ 04/11/2564

'