f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 22/01/2567 615/35/67/64 แขวงทางหลวงสุรินทร์
107 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง EAP จำนวน ๕๐ ถัง 22/01/2567 615/60/67/65 แขวงทางหลวงสุรินทร์
108 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 18/01/2567 615/35/67/63 แขวงทางหลวงสุรินทร์
109 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒ จำนวน ๔๓ ตัน 17/01/2567 615/60/67/62 แขวงทางหลวงสุรินทร์
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ฝาตะแกรงบ่อพัก) รวม ๔ รายการ 16/01/2567 615/60/67/61 แขวงทางหลวงสุรินทร์
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๕ รายการ 16/01/2567 615/60/67/60 แขวงทางหลวงสุรินทร์
112 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน ๗๕๐ ถุง 16/01/2567 615/60/67/59 แขวงทางหลวงสุรินทร์
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สติ๊กเกอร์สะท้อนเแสง) จำนวน ๒๔๐ แผ่น 16/01/2567 615/60/67/58 แขวงทางหลวงสุรินทร์
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นคอนกรีต) จำนวน ๒๔๐ แผ่น 16/01/2567 615/60/67/57 แขวงทางหลวงสุรินทร์
115 จ้างเหมาเช็คระยะรถหมายเลข ๒๕-๗๑๖๘-๒๒-๔ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 16/01/2567 615/-/14/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
116 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน กบ ๑๒๙๐ สุรินทร์ จำนวน ๑ งาน 12/01/2567 615/-/67/17 แขวงทางหลวงสุรินทร์
117 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๐๖ ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ งาน 12/01/2567 615/-/67/16 แขวงทางหลวงสุรินทร์
118 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน บล ๖๕๘ ศรีสะเกษ จำนวน ๑ งาน 12/01/2567 615/-/67/15 แขวงทางหลวงสุรินทร์
119 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน ๗๐-๓๘๕๑ ลูกพ่วง ๗๐-๓๘๕๒ ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ งาน 12/01/2567 615/-/67/14 แขวงทางหลวงสุรินทร์
120 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน บต ๙๓๔๗ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน 12/01/2567 615/-/67/13 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,359 รายการ