f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำ เครื่องจักรหมายเลข ๗๔-๖๐๗๔-๐๕-๐ จำนวน ๑ งาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/03/2567 615/-/31/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
62 ซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง (อะไหล่) จำนวน ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/03/2567 615/30/56/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
63 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 14/03/2567 615/35/67/92 แขวงทางหลวงสุรินทร์
64 จ้างเหมาซ่อมระบบพวงมาลัย รถหมายเลข ๔๔-๑๐๙๒-๒๐-๒ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/03/2567 615/-/29/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 07/03/2567 615/35/67/91 แขวงทางหลวงสุรินทร์
66 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒ จำนวน ๑๒ ตัน 06/03/2567 615/60/67/89 แขวงทางหลวงสุรินทร์
67 จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะ รถหมายเลข ๒๐-๖๒๐๒-๑๓-๙ จำนวน ๑ งาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 06/03/2567 615/-/27/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
68 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 06/03/2567 615/35/67/88 แขวงทางหลวงสุรินทร์
69 วัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง (ใบมีดเครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๔๐ ใบ 05/03/2567 615/30/51/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
70 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน ๓๐๐ ถุง 05/03/2567 615/60/67/87 แขวงทางหลวงสุรินทร์
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก.) จำนวน ๒๐๐ ถุง 05/03/2567 615/60/67/86 แขวงทางหลวงสุรินทร์
72 จ้างเหมาผลิตตรายาง รวม ๑๔ รายการ 05/03/2567 615/-/67/27 แขวงทางหลวงสุรินทร์
73 จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะ รถหมายเลข ๔๔-๙๗๖๘-๑๖-๔ จำนวน ๑ งาน 04/03/2567 615/-/25/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
74 ซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง (ยางนอก-ใน ขนาด ๗.๕๐-๑๖-๑๒ ชั้น พร้อมยางรองคอ) จำนวน ๒ ชุด 04/03/2567 615/30/46/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
75 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางเรเดียล ขนาด ๒๑๕/๖๕ R ๑๖) จำนวน ๒ เส้น 04/03/2567 615/30/48/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,359 รายการ