f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๖๗+๕๓๐ - กม.๗๐+๖๐๕ ปริมาณงาน ๒๗,๗๐๕ ตร.ม. 17/05/2567 สร.25/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
32 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ปวงตึก - นาตำบล ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๐+๐๒๐ - กม.๓๓+๐๖๕ ปริมาณงาน ๒๗,๔๕๕ ตร.ม. 17/05/2567 สร.23/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
33 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ระหว่าง กม.๐+๓๐๐ - กม.๐+๙๑๐ และ กม.๒+๒๑๐ - กม.๔+๔๙๐ ปริมาณงาน ๒๖,๐๑๐ ตร.ม. 17/05/2567 สร.24/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
34 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๖ ถัง 05/04/2567 615/35/67/98 แขวงทางหลวงสุรินทร์
35 วัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง (อะไหล่เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๔ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/04/2567 615/30/60/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
36 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 03/04/2567 615/35/67/97 แขวงทางหลวงสุรินทร์
37 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๕+๖๖๐ - กม.๒๐๖+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/05/2567 สร.8/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
38 จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมท่อส่งน้ำและวาล์วดูดน้ำ เครื่องจักรหมายเลข ๒๕-๖๗๗๓-๐๔-๗ จำนวน ๑ งาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/04/2567 615/-/36/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
39 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๒๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองสนิท - ศรีสำโรง ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ - กม.๗+๔๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/05/2567 สร.2/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
40 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๒๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.๘๕+๙๓๐ - กม.๘๖+๖๙๐ และ กม.๘๙+๒๐๔ - กม.๙๐+๕๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 07/05/2567 สร.1/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
41 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๑๑๗๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.๓๐+๐๔๒ - กม.๓๒+๓๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/05/2567 สร.17/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
42 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 29/03/2567 615/35/67/96 แขวงทางหลวงสุรินทร์
43 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร 29/03/2567 615/35/67/95 แขวงทางหลวงสุรินทร์
44 จ้างเหมาซ่อมระบบส่งกำลัง ปั๊ม PTO เครื่องจักรหมายเลข ๗๔-๖๑๙๘-๑๖-๕ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2567 615/-/35/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
45 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกาบเชิง แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/05/2567 สร.16/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,359 รายการ