f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ที่ กม. ๑๙๑+๘๐๐ (ขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/11/2563 สร.11/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
47 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๔+๒๘๒ - กม.๓๗+๓๒๕ ปริมาณงาน ๒๗,๓๘๗ ตร.ม. 17/11/2563 สร.29/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
48 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ ๓- ๖)หมวดทางหลวงท่าตูมตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย ๙๐ ตารางเมตรของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ที่กม.๑๔๖+๖๐๐(ขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/11/2563 สร.10/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
49 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๐๗+๗๖๕ - กม.๒๐๘+๐๑๕ และ กม.๒๐๙+๓๘๕ - กม.๒๑๐+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑๗,๑๔๑ ตร.ม. 12/11/2563 สร.26/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
50 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๕๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โคกไทร - ปวงตึก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๓+๙๐๐ ปริมาณงาน ๒๖,๑๐๐ ตร.ม. 17/11/2563 สร.32/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
51 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ที่ กม. ๑๙๑+๘๐๐ (ขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/11/2563 สร.9/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
52 ประกาศขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 4) 28/09/2563 คค 06055/พ.1/12/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
53 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ที่ กม.๑๗๗+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/08/2563 สัญญาเลขที่ สร.44/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
54 งานประกาศขายทอดตลาดถังยางแอสฟัลท์เปล่า ขนาดจุ 200 กิโลกรัม จำนวน 921 ใบ (ครั้งที่ 3) 04/08/2563 คค 06055/พ.2/11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
55 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) 27/04/2563 คค 06055/พ.1/10/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
56 ขายทอดตลาดถังยางแอสฟัลท์เปล่า ขนาดจุ 200 กิโลกรัม จำนวน 921 ใบ 27/04/2563 คค 06055/พ.2/9/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
57 จ้างก่อสร้างงานอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ๓-๔) สำหรับหัวหน้าหมวดทางหลวงสังขะ ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย ๙๐ ตารางเมตร ของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๘ CS ๐๑๐๐ ตอน หนองยาว - ลำดวน ที่ กม.๔+๕๑๐(ขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ หลัง 03/04/2563 สัญญาเลขที่ สร.39/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
58 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๒+๙๕๐ - กม.๑๓+๙๕๐ , กม.๑๖+๗๐๐ - กม.๑๗+๗๐๐ , กม.๑๘+๘๕๐ - กม.๑๙+๘๕๐ และ กม.๒๓+๐๗๕ - กม.๒๔+๐๗๕ ผลผลิต ๔ แห่ง 26/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.28/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
59 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ระหว่าง กม.๑๓๔+๘๒๕ - กม.๑๓๕+๑๘๕ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๖๐ เมตร 25/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.27/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
60 ขายทอดตลาดถังยางแอสฟัลท์เปล่า ขนาดจุ 200 กิโลกรัม จำนวน 921 ใบ 17/03/2563 คค 06055/พ.2/8/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 109 รายการ