f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.๘๓+๗๐๕ - กม.๙๗+๑๐๐(เป็นช่วงๆ)และทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม๐๑๐๐ตอน ตาฮะ-ลำพังชู ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖๖+๒๓๑ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๖,๒๒๘ อัน 23/11/2563 สร.3/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
32 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - สะพานบุรีรินทร์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐+๑๐๐ - กม.๑๐+๓๐๐ และ กม.๑๖+๙๕๐ - กม.๑๗+๓๕๐ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๖๐๐ เมตร 23/11/2563 สร.41/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
33 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ แห่ง 25/11/2563 สร.2/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
34 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองสนิท - ศรีสำโรง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๒๐๐ - กม.๑+๕๖๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๔๐ ต้น 24/11/2563 สร.7/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
35 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสังขะ(ตู้ยามตำรวจทางหลวง) จำนวน ๑ หลัง 18/11/2563 สร.1/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
36 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นิคมสร้างตนเองปราสาท - ช้างหมอบพัฒนา ระหว่าง กม.๐+๐๕๐ - กม.๓+๒๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๙๑ ต้น 01/12/2563 สร.53/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
37 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๐+๕๖๕ - กม.๒๑๑+๕๓๐ ปริมาณงาน ๒๐,๑๕๐ ตร.ม. 17/11/2563 สร.28/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
38 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน สาหร่าย - ตาฮะ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๓+๙๙๓ - กม.๗๔+๖๖๓ และ ๗๗+๗๒๖ - กม.๘๐+๘๙๐ ปริมาณงาน ๓๗,๗๑๗ ตร.ม. 17/11/2563 สร.33/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
39 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๙๗+๕๖๐ - กม.๒๐๐+๘๙๐ ปริมาณงาน ๓๓,๓๐๐ ตร.ม. 17/11/2563 สร.50/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
40 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๐๙+๗๖๕ - กม.๒๑๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๕๗,๕๐๘ ตร.ม. 17/11/2563 สร.34/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
41 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๗๑+๑๘๒ - กม.๑๗๓+๖๕๐ ปริมาณงาน ๕๕,๔๒๕ ตร.ม. 17/11/2563 สร.35/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
42 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรีี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๘+๖๘๕ - กม.๑๐+๘๐๐ และ กม.๑๖+๒๗๐ - กม.๑๖+๕๑๐ ปริมาณงาน ๒๙,๓๖๔ ตร.ม. 17/11/2563 สร.27/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
43 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๒+๙๙๓ - กม.๕๕+๔๓๕ ปริมาณงาน ๒๖,๘๖๒ ตร.ม. 17/11/2563 สร.31/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
44 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.๒๓+๔๓๖ - กม.๒๓+๕๓๖ , กม.๒๔+๐๘๖ - กม.๒๔+๗๓๙ , กม.๒๕+๑๔๔ - กม.๒๕+๙๙๗ และ กม.๒๖+๖๙๗ - กม.๒๗+๔๗๐ ปริมาณงาน ๒๔,๔๕๕ ตร.ม. 17/11/2563 สร.49/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
45 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘+๖๐๐ - กม.๑๑+๕๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๕๗๖ ตร.ม. 17/11/2563 สร.30/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 109 รายการ