f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
976 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 615/60/63/54 แขวงทางหลวงสุรินทร์
977 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๕ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 15/01/2563 615/60/63/55 แขวงทางหลวงสุรินทร์
978 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๗ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 15/01/2563 615/45/63/56 แขวงทางหลวงสุรินทร์
979 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสงสีขาว) จำนวน 50 หลา 13/01/2563 615/60/63/53 แขวงทางหลวงสุรินทร์
980 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๕๑ รายการ 13/01/2563 615/40/63/52 แขวงทางหลวงสุรินทร์
981 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h จำนวน 90 ถัง 06/01/2563 615/60/63/50 แขวงทางหลวงสุรินทร์
982 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 06/01/2563 615/35/63/49 แขวงทางหลวงสุรินทร์
983 งานจัดจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนชุดสายพานไทมิ่ง รถหมายเลข 44 - 9457 - 14 - 1 06/01/2563 615/-/5/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
984 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,000 ลิตร 06/01/2563 615/35/63/48 แขวงทางหลวงสุรินทร์
985 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 31 รายการ 06/01/2563 615/60/63/51 แขวงทางหลวงสุรินทร์
986 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 06/01/2563 615/-/63/16 แขวงทางหลวงสุรินทร์
987 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 06/01/2563 615/-/63/15 แขวงทางหลวงสุรินทร์
988 งานจัดซื้อ ME854977 VALE-3-WAY-SOLENOID 03/01/2563 615/30/17/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
989 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน ๒ รายการ 615/30/16/2563 03/01/2563 615/30/16/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
990 งานจัดซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 v 100 Ah 615/30/15/2563 03/01/2563 615/30/15/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 976 ถึง 990 จาก 1,078 รายการ