f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU) จำนวน ๒ เครื่อง 09/08/2564 615/40/64/181 แขวงทางหลวงสุรินทร์
77 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๙ รายการ 09/08/2564 615/60/64/180 แขวงทางหลวงสุรินทร์
78 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๐ รายการ 09/08/2564 615/60/64/179 แขวงทางหลวงสุรินทร์
79 งานจัดซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๐ รายการ 09/08/2564 615/45/64/178 แขวงทางหลวงสุรินทร์
80 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสติ๊กเกอร์) รวม ๒ รายการ 06/08/2564 615/60/64/177 แขวงทางหลวงสุรินทร์
81 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม ๓ รายการ 06/08/2564 615/70/64/176 แขวงทางหลวงสุรินทร์
82 งานจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕ จำนวน ๕๐ ถุง 05/08/2564 615/60/64/175 แขวงทางหลวงสุรินทร์
83 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสติ๊กเกอร์) รวม ๑ รายการ 05/08/2564 615/60/64/174 แขวงทางหลวงสุรินทร์
84 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น มอก.๓๗๑-๒๕๓๐ รวม ๒ รายการ 05/08/2564 615/60/64/173 แขวงทางหลวงสุรินทร์
85 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) ตามมาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ 05/08/2564 615/60/64/172 แขวงทางหลวงสุรินทร์
86 จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักงานหมวดทางหลวงสังขะ(ใหม่) บ้านละมูจรุง หมู่ที่ ๕ ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณ ๑ งาน 02/08/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
87 จ้างเหมาผลิตป้ายคัทเอ้าท์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด ๓ x ๖ เมตร จำนวน ๘ แผ่น 23/07/2564 615/-/64/69 แขวงทางหลวงสุรินทร์
88 จ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ที่ กม.๑๑+๖๑๐ บริเวณบ้านจันรม หมู่ที่ ๔ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 22/07/2564 615/-/64/58 แขวงทางหลวงสุรินทร์
89 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีน้ำอะคริลิคชนิดกึ่งเงา) รวม ๒ รายการ 22/07/2564 615/60/64/171 แขวงทางหลวงสุรินทร์
90 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นอลูมิเนียมหนา ๒ มม.) จำนวน ๑,๐๖๕ ชุด 22/07/2564 615/60/64/170 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,078 รายการ