f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/08/2564 615/30/126/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
47 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/08/2564 615/30/125/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
48 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/08/2564 615/30/124/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
49 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่ 12 v 85 Ah (L)) จำนวน 1 ลูก (งานเงินทุนเวียน) 19/08/2564 615/30/123/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
50 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่ 12 v 85 Ah) จำนวน 1 ลูก (งานเงินทุนเวียน) 19/08/2564 615/30/122/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
51 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่ 12 v 85 Ah (R)) จำนวน 1 ลูก (งานเงินทุนเวียน) 19/08/2564 615/30/121/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
52 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่ 12 v 85 Ah) จำนวน 1 ลูก (งานเงินทุนหมุนเวียน) 19/08/2564 615/30/120/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
53 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ตรวจเช็คระยะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 งาน 19/08/2564 615/-/39/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
54 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (แม่ปั้มคลัชบน-ล่าง) รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 18/08/2564 615/30/120/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
55 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (ไส้กรอง) รวม 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/08/2564 615/30/119/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
56 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (ไส้กรอง) รวม 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/08/2564 615/30/118/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
57 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (ไส้กรอง) รวม 2 รายการ 17/08/2564 615/30/117/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
58 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม ๕ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/08/2564 615/35/115/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
59 ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า จำนวน 92 ใบ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/08/2564 615/30/114/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
60 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางเรเดียล ๒๑๕/๗๐ R๑๕) จำนวน ๔ เส้น 16/08/2564 615/30/111/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,078 รายการ