f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๐ รายการ 03/09/2564 615/60/64/198 แขวงทางหลวงสุรินทร์
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๐ รายการ 03/09/2564 615/60/64/199 แขวงทางหลวงสุรินทร์
33 ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม ๓๕ รายการ 03/09/2564 615/70/64/196 แขวงทางหลวงสุรินทร์
34 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 85 ลิตร 31/08/2564 615/35/64/195 แขวงทางหลวงสุรินทร์
35 ซื้อทราย จำนวน ๓๒ ลบ.ม. 30/08/2564 615/60/64/194 แขวงทางหลวงสุรินทร์
36 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕ จำนวน ๕๓ ถุง 30/08/2564 615/60/64/193 แขวงทางหลวงสุรินทร์
37 จ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ จำนวน ๑ งาน 27/08/2564 615/-/40/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
38 จ้างเหมาซ่อมเคาะ-พ่นสีรอบคัน (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน ๑ งาน 27/08/2564 615/-/41/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
39 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 25/08/2564 615/35/64/192 แขวงทางหลวงสุรินทร์
40 ซื้อวัสดุยานพาหนะ รวม ๑ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/08/2564 615/30/132/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
41 ซื้อวัสดุยานพาหนะ รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/08/2564 615/30/131/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
42 ซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง รวม ๖ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/08/2564 615/30/130/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
43 ซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง (ซีลกระบอกบูม) จำนวน ๑ ชุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/08/2564 615/30/129/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
44 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/08/2564 615/30/128/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
45 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง รวม 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/08/2564 615/30/127/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,078 รายการ