f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/09/2564 615/40/11/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
17 จ้างเหมาตรวจซ่อมเช็คระยะเครื่องยนต์ รถหมายเลข ๔๔-๙๖๗๔-๑๖-๔ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/09/2564 615/-/42/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
18 จ้างเหมาตรวจซ่อมเช็คระยะเครื่องยนต์ รถหมายเลข ๔๔-๐๓๙๒-๑๘-๓ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/09/2564 615/-/43/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นอลูมิเนียมหนา ๒ มม.) จำนวน ๑,๕๙๙ ชุด 08/09/2564 615/60/64/205 แขวงทางหลวงสุรินทร์
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีน้ำอะคริลิคชนิดกึ่งเงา) รวม ๒ รายการ 08/09/2564 615/60/64/204 แขวงทางหลวงสุรินทร์
21 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 07/09/2564 615/40/64/203 แขวงทางหลวงสุรินทร์
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๕ รายการ 07/09/2564 615/40/64/202 แขวงทางหลวงสุรินทร์
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๔ รายการ 07/09/2564 615/60/64/201 แขวงทางหลวงสุรินทร์
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ 07/09/2564 615/60/64/200 แขวงทางหลวงสุรินทร์
25 งานจ้างผลิตป้ายไวนิล ศูนย์พักคอย จำนวน ๒ รายการ 06/09/2564 615/-/64/78 แขวงทางหลวงสุรินทร์
26 งานจัดจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน 06/09/2564 615/-/64/77 แขวงทางหลวงสุรินทร์
27 งานจัดซื้อโทรศัพท์ จำนวน ๑ เครื่อง 06/09/2564 615/40/64/200 แขวงทางหลวงสุรินทร์
28 จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านปรับแสง จำนวน ๑ ชุด 06/09/2564 615/-/64/76 แขวงทางหลวงสุรินทร์
29 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รวม ๕ รายการ 06/09/2564 615/-/64/75 แขวงทางหลวงสุรินทร์
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๔ รายการ 03/09/2564 615/45/64/197 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,078 รายการ